ajax loader

HAUGESUND BÅTHOTELL

ET HELEID DATTERSELSKAP AV WAVE BÅTSENTERET AS

Vi tilbyr innelagring av båter. Du sparer kostnader og slipper tilsyn av båten samt at vedlikeholdutgiftene blir mindre. Våre lokaler er godkjent av Brannvesenet og forsikringsselskap. Vær tidlig ute for bestilling av plass.

 

Prisliste


«Tilstandsrapport» båt og motor. Sjekk av skader, utbedringer.
Pris etter avtale og omfang.

Størrelse i fot: Løft, håndtering: Lagerleie: Sum:
10 1 500,- 4 000,- 5 500,-
11 1 500,- 4 000,- 5 500,-
12 1 500,- 4 000,- 5 500,-
13 1 500,- 4 400,- 5 900,-
14 1 500,- 4 700,- 6 200,-
15 1 500,- 5 200,- 6 700,-
16 1 500,- 5 800,- 7 300,-
17 1 500,- 6 200,- 7 700,-
18 1 500,- 6 700,- 8 200,-
19 1 500,- 7 300,- 8 800,-
20 2 300,- 7 900,- 10 200,-
21 2 300,- 8 600,- 10 900,-
22 2 300,- 9 200,- 11 500,-
23 2 300,- 10 000,- 12 300,-
24 2 300,- 10 700,- 13 000,-
25 2 300,- 11 500,- 13 800,-
26 2 300,- 12 300,- 14 600,-
27 2 900,- 13 000,- 15 900,-
28 2 900,- 14100,- 17 000,-
29 2 900,- 15 100,- 18 000,-
30 2 900,- 16 200,- 19 100,-
31 2 900,- 17 200,- 20 100,-
32 3 500,- 18 300,- 21 800,-
33 3 500,- 19 400,- 22 900,-
34 3 500,- 20 500,- 24 000,-
35 3 500,- 21 600,- 25 100,-
36 4 500,- 22 800,- 27 300,-
37 4 500,- 24 000,- 28 500,-
38 4 500,- 25 000,- 29 500,-
39 4 500,- 26 000,- 30 500,-
40 5 000,- 27 000,- 32 000,-
Ved bestilling av service inrømmes 10% rabatt på lagerleie.
Båter over 40 fot: Løft og håndtering etter avtale.

Høyde på båt kan medføre ekstrakostnader.

Båter som kommer klargjorte på egen henger: Plassering 600,-

Leie av opplagsplass: 200,- pr. fot. Land og sjøsetting faktureres utenom. Ved service inrømmes 10% rabatt på opplagsleie.

Ferskvannskjøring, girolje, smøring og vinterkonservering inkl. frostvæske og konserveringsmateriell.

Hk
0-15 1 200,-
20-30 1 500,-
40-60 1 700,-
75-115 1 900,-
135-175 2 200,-
200+ 2 500,-

Girolje og verkstedmatriell belastes med kr 300,-.

Ferskvannskjøring og vinterkonservering inkl. frostveske og konserveringmateriell. Pris for konservering halvveres dersom service er bestilt.

Bensinmotorer 2 500,-
Diesel
Antall sylindere:
2 – 4 syl 2 300,-
5 – 8 syl 3 000,-
Halv pris på motor nr 2 og generator.


2 takt 4 takt Optimax
Til og med 5 hk 1 600,- Inntil 6 hk 2 000,- Optimax 3 syl 5 200,-
15hk 2 300,- 30hk 3 400,-
25hk 2 900,- 60hk 4 500,- Optimax V6 5 800,-
30-60hk 3 900,- 150hk 5 500,-
70-115hk 4 500,- Verado 4Cyl 6 500,-
135-225hk 4 700,- Verado 6Cyl 6 900,-

 

 Tilleggspriser:
Miljøavgift på alle servicer.  50,-  Motorolje 15/40 90,-
Verkstedmatriell påhengs  150,-  Girolje QS High Performance 240,-
Verkstedmatriell innebords  250,-  Volvo Synt girolje 75-90 300,-
Kjøring pr. km. 8,- Volvo Synt girolje 90-140 DPG/KAD300 380,-
Tillegg 50% overtid 300,-  Tillegg 100% overtid  600,-
Serviceprisene inkluderer ikke plugger, impeller, sink, filtre utenom motor og slitedeler som skiftes på intervall. Dette kommer i tillegg dersom dette må byttes.
 Drev
Av/på-montering og service på hekkaggregat. Bravo 3 000,-
Alpha 3 000,-
Volvo Drev 3 500,-
På Volvo Penta DP drev er belgskift inkludert. Belgskift kommer i tillegg på andre motorer.

Tillegg for rengjøring og deler samt slipping.


Service på disse motorene faktureres etter medgått tid med 1125,- pr. time. Fast budsjettpris settes opp på forespørsel.

Frakobling/tilkopling med kontroll før utlevering kr. 250,- pr. batteri. Obligatorisk på båthotell.

Ant. Fot NOK/fot Priming og stoffing 2+2 strøk
fra 10 tom. 19 100,- 340,-
Fra 20 tom. 24 120,- 410,-
Fra 25 tom. 29 130,- 520,-
over 30 160,- Etter avtale
Stoffing av drev kr 450,-. Prisene inkl. arbeid, bunnstoff, og nødvendig forbruksmateriell.Faktureres etter medgått tid.  Eventuelt kan fast pris avtales etter besiktigelse av båten.

Pris på polering av båten etter avtale. (alt etter hvor mye arbeid som beregnes for rubbing/polering). Tillegg for medgått poleringsmiddel.

 Spesielle ting som skal utføres/repareres. Utbedringer/reparasjoner faktureres etter medgåtte timer og forbruks av deler/materiell. Fagutdannet mekaniker / servicetekniker – verksted 1125,- pr. time inkl mva.

Faktureres etter medgått tid 1125,- pr. time.

Ant. Fot NOK/fot
Motorbåt Seilbåt Rengjøring av skrog
0-20 1 000,- 1 500,- 800,-
20-26 1 800,- 2 300,- 800,-
27-31 2 400,- 2 900,- 1000,-
32-35 3 000,- 3 500,- 1 000,-
36-40 4 000,- 4 500,- 1 200,-
41-45 4 500,- 5 000,- 1 500,-

Leie faktureres av Haugesund Båthotell AS. Alle andre tjenester av Wave Båtsenteret AS.
Alle priser nevnt ovenfor forstås inkl.mva.  Lagerleie faktureres avgiftsfritt.
 
Høstfakturering: 
Etter innlevering av båten om høsten faktureres følgende:
Pkt.1.A  Registrering, pkt.1.B Høytrykkspyling, pkt. 2 Lagerleie, eller pkt. 3 Plassleie, pkt. 4 eller pkt.5 Motorkonservering inkl. forbruksdeler, pkt.6 Service, pkt 8 Batteri, og pkt. 9 Stoffing
Våren/forsommeren fakturering:   
Ved utlevering av båten om våren faktureres evnt. tilleggsarbeider/ utbedringer, vask, polering, påfylling av drivstoff etc. Ved større utbedringsarbeider / nymonteringer på vinteren vil dette bli fakturert når arbeidet er utført.

[section title="Forsikring"]Haugesund Båthotell og Wave Båtsenteret har dekket de nødvendige ansvarsforsikringer i forbindelse med marina- virksomheten, Ved vinteropplag av båt/motor må kunden selv sørge for nødvendige forsikringer på egen båt/motor som for eksempel brann, tyveri, hærverk og plutselige uforutsette skader, da dette ikke dekkes av forsikringer som Haugesund Båthotell og Wave Båtsenteret har tegnet.

Alle båter med fast tank leveres med full tank. Båter som ikke kommer med full tank for medgått tid samt antall liter drivstoff etter avtale. Det er en forutsetning for lagring at kun Wave Båtsenteret utfører service på båter i f.m. vinterlagring. Det er ikke tilgang til båten under vinterlagring inne.

Det er viktig å være oppmerksom på at Wave Båtsenteret AS og Haugesund Båthotell AS ved forvaring, herunder i forbindelse med reparasjoner og service, opplag og båter som står for salg ikke påtar seg noen form for erstatningsansvar for verken båt, motor eller løsøre for øvrig.
Wave Båtsenteret AS og Haugesund Båthotell AS er derfor uten ansvar for skader som måtte oppstå som følge av for eksempel tyveri, brann, hærverk og lignende.
Eier er derfor selv ansvarlig for å holde båt, motor og alt utstyr fullgodt forsikret. Sjekk at forsikring gjelder under opplag, også ved evt innelagring i opplagshall. På samme måte er låsing og tyverisikring av båter kundens eget ansvar. Båter på tilhengere er enklere å stjele og bør låses. Lagringsområdet ute er TV-overvåket, men det er naturligvis ingen garanti mot ubudne gjester.
Alt løst utstyr som puter, bensintank etc. bør tas ut av båten. Også utstyr som er lett å demontere, som ekkolodd, kartplotter, VHF m.m. bør tas ut. Haugesund Båthotell har dessverre ikke kapasitet til slik lagring.
Ved utelagring demonterer vi batteri og propell på mindre båter og lagrer dette innendørs. Drev på båter vi tar service på lagres også inne. Vær spesielt oppmerksom på at tyveri av drev ved opplag ikke alltid dekkes av forsikring. Hvor vi ikke har påtatt oss service på drev må kunden selv demontere dette.
Vær oppmerksom på at de faste priser vi har kun gjelder de tjenestene som uttrykkelig er angitt. Ettersyn av båt i opplagsperioden er kundens ansvar dersom ikke annet er avtalt.
Sjøsetting til våren avtales i god tid.