ajax loader

HAUGESUND BÅTHOTELL

ET SAMARBEID MELLOM WAVE BÅTSENTERET AS OG HASSELØY UTVIKLING AS.

Vi tilbyr innelagring av båter. Du sparer kostnader og slipper tilsyn av båten samt at vedlikeholdutgiftene blir mindre. Våre lokaler er godkjent av Brannvesenet og forsikringsselskap. Vær tidlig ute for bestilling av plass.

IMG_3225

IMG_3223

IMG_3219

Prisliste


«Tilstandsrapport» båt og motor. Sjekk av skader, utbedringer.
Pris etter avtale og omfang.

Ved innlevering eller opptak av båten høytrykkspyles den, samt grov-vaskes utvendig med såpe.

Ant. Fot Kr./fot
15 – 30 40
over 30 50
Prisene forutsetter at båten stoffes hvert år, ellers faktureres medgått tid.
Leie høytrykksteamer 500,-


Størrelse i fot: Løft, håndtering: Lagerleie: Sum:
13 1000 4400 5400
14 1000 4700 5700
15 1000 5200 6200
16 1200 5800 7000
17 1200 6200 7400
18 1200 6700 7900
19 1400 7300 8700
20 1400 7900 9300
21 1600 8600 10200
22 1600 9200 10800
23 1600 10000 11600
24 2000 10700 12700
25 2000 11500 13500
26 2000 12300 14300
27 2200 13000 15200
28 2200 14100 16300
29 2600 15100 17700
30 2600 16200 18800
31 2600 17200 19800
32 3000 18300 21300
33 3000 19400 22400
34 3000 20500 23500
35 3000 21600 24600
36 3600 22800 26400
38 3600 25000 28600
39 4000 26000 30000
40 4000 27000 31000
Båter over 40 fot: Løft og håndtering etter avtale. Høyde på båt kan medføre ekstrakostnader.
Båter som kommer klargjorte på egen henger: Plassering 600,-
Lagring motor tom 25 hk 450,-
Lagring motor over 25 hk 1000,-
Lagring batteri og propell 250,-


Leie av opplagsplass: 200,- pr. fot Land og sjøsetting faktureres utenom.

Ferskvannskjøring, girolje,smøring og vinterkonservering.

HK
0-15 1200
20-30 1500
40-60 1700
75-115 1900
135-175 2200
200+ 2500

Girolje og verkstedmatriell belastes med kr. 300,-.


Ferskvannskjøring og vinterkonservering inkl. frostveske og konserveringmateriell. Pris for konservering halvveres dersom service er bestilt.

Bensin 2500
Diesel
Ant. Syl.: NOK
2 – 4 syl 2300
5 – 8 syl 3000
Ved flere installasjoner halv pris nr 2 og evt generator.


2 takt 4 takt Optimax
Inntil 5 hk 1,600 Inntil 6 hk 1,900 Optimax 3 syl 5,200
15hk 2,300 30hk 3,100
25hk 2,900 60hk 4,200 Optimax V6 5,800
30-60hk 3,900 115hk 5,200
70-115hk 4,500 Verado 4Cyl 6,200
135-225hk 4,700 Verado 6Cyl 6,800

 

4 – 15 hk 2takt. Lett service og konservering. Uten visuell sjekk av impeller. 1600,-
Miljøavgift kr 50,- på alle servicer. Motorolje pr. liter (mineralsk olje) 90,-
Verkstedmatriell påhengs kr 150,- Girolje QS High Performance – pr. liter 240,-
Verkstedmatriell innebords kr 250,- Volvo Synt girolje 75-90 pr. liter 300,-
Kjøring kr 8,- pr. km. Volvo Synt girolje 90-140 DPG KAD300 380,-
Tillegg 50% overtid Kr 300,- Tillegg 100% overtid kr 600,-
Serviceprisene inkluderer ikke plugger, impeller, sink og filtre utenom motor. Dette kommer i tillegg dersom dette må skiftes.
Av/på-montering og service på hekkaggregat. Bravo 3000
Tillegg for rengjøring og deler samt slipping. Alpha 3000
På Volvo DP er inkludert avbeid med belgskift Volvo DP 3000
På Volvo SX , DPS, MerCruiser Alpha og Bravo drev er arbeid med belgskift tillegg.

Tillegg for rengjøring av deler samt slipping.


Service på disse motorene faktureres etter medgått tid med 1125,- pr. time. Fast budsjettpris på forespørsel.

Frakobling / tilkopling m/ kontroll før utlevering kr. 250,- pr. batteri. Obligatorisk på båthotell.

Ant. Fot N OK/fot Priming og stoffing 2+2 strøk
fra 14 tom. 19 100 340
Fra 20 tom. 24 120 410
Fra 25 tom. 29 130 520
over 30 160 Etter avtale
Stoffing av drev kr 450,-. Prisene inkl. arbeid, bunnstoff, og nødvendig forbruksmateriell.


Pris på polering av båten etter avtale. (alt etter hvor mye arbeid som beregnes for rubbing/polering). Tillegg for medgått poleringsmiddel.

Spesielle ting som skal utføres / repareres. Utbedringer/reparasjoner faktureres etter medgåtte timer og forbruks av deler/materiell. Fagutdannet mekaniker / servicetekniker – verksted kr. 1125,- pr. time inkl mva.

Faktureres etter medgått tid. 1125,- pr. time.

Ant. Fot NOK/fot
0-19 fot 800
20-22 fot 1000
23-26 1600
27-31 2000
32-35 2700
36-40 3400
41-45 4200


Høst fakturering:
Etter innlevering av båten om høsten faktureres følgende:
Pkt.1.A Registrering, pkt.1.B Høytrykkspyling, pkt. 2 Lagerleie, eller pkt. 3 Plassleie, pkt. 4 eller pkt.5 Motorkonservering inkl. forbruksdeler, pkt.6 Batteri, og pkt. 7 Stoffing.
Alle priser nevnt ovenfor forstås inkl.mva. Lagerleie faktureres avgiftsfritt.
Våren / forsommeren fakturering:
Ved utlevering av båten om våren faktureres eventuelle tilleggsarbeider/utbedringer, vask, polering, påfylling av drivstoff etc. Ved større utbedringsarbeider/nymonteringer på vinteren vil dette bli fakturert når arbeidet er utført.


Haugesund Båthotell og Wave Båtsenteret har dekket de nødvendige ansvarsforsikringer i forbindelse med marina- virksomheten, Ved vinteropplag av båt/motor må kunden selv sørge for nødvendige forsikringer på egen båt/motor som for eksempel brann, tyveri, hærverk og plutselige uforutsette skader, da dette ikke dekkes av forsikringer som Haugesund Båthotell og Wave Båtsenteret har tegnet.

Alle båter med fast tank leveres med full tank. Båter som ikke kommer med full tank faktureres kr. 1000 + antall liter drivstoff som fylles. Det er en forutsetning for lagring at kun Wave Båtsenteret utfører service på båter i f.m. vinterlagring. Det er ikke tilgang til båten under vinterlagring inne.

Det er viktig å være oppmerksom på at Wave Båtsenteret AS og Haugesund Båthotell AS ved
forvaring, herunder i forbindelse med reparasjoner og service, opplag og båter som står for salg ikke påtar
seg noen form for erstatningsansvar for verken båt, motor eller løsøre for øvrig.
Wave Båtsenteret AS og Haugesund Båthotell AS er derfor uten ansvar for skader som måtte oppstå som følge av
for eksempel tyveri, brann, hærverk og lignende.
Eier er derfor selv ansvarlig for å holde båt, motor og alt utstyr fullgodt forsikret. Sjekk at forsikring gjelder
under opplag, også ved evt innelagring i opplagshall. På samme måte er låsing og tyverisikring av båter
kundens eget ansvar. Båter på tilhengere er enklere å stjele og bør låses. Lagringsområdet ute er
TV-overvåket, men det er naturligvis ingen garanti mot ubudne gjester.
Alt løst utstyr som puter, bensintank etc. bør tas ut av båten. Også utstyr som er lett å demontere, som
ekkolodd, kartplotter, VHF m.m. bør tas ut. Haugesund Båthotell har dessverre ikke kapasitet til slik lagring
Ved utelagring demonterer vi batteri og propell på mindre båter og lagrer dette innendørs. Drev på båter vi tar service på lagres også inne. Vær spesielt oppmerksom på at tyveri av drev ved opplag ikke alltid dekkes av forsikring. Hvor vi ikke har påtatt oss service på drev må kunden selv demontere dette.

Vær oppmerksom på at de faste priser vi har kun gjelder de tjenestene som uttrykkelig er angitt. Ettersyn av båt i opplagsperioden er kundens ansvar dersom ikke annet er avtalt.

Sjøsetting til våren avtales i god tid.


Prisene forståes ink.mva.