ajax loader

HAUGESUND BÅTHOTELL

ET SAMARBEID MELLOM WAVE BÅTSENTERET AS OG HASSELØY UTVIKLING AS.

Vi tilbyr innelagring av båter. Du sparer kostnader og slipper tilsyn av båten samt at vedlikeholdutgiftene blir mindre. Våre lokaler er godkjent av Brannvesenet og forsikringsselskap. Vær tidlig ute for bestilling av plass.

 

Prisliste


«Tilstandsrapport» båt og motor. Sjekk av skader, utbedringer.
Pris etter avtale og omfang.

Ved innlevering eller opptak av båten høytrykkspyles den, samt grov-vaskes utvendig med såpe.

Ant. Fot Kr./fot
15 – 30 40
over 30 50
Prisene forutsetter at båten stoffes hvert år, ellers faktureres medgått tid.
Leie høytrykksteamer 500,-


Størrelse i fot: Løft, håndtering: Lagerleie: Sum:
10 1 500 4 000 5 500
11 1 500 4 000 5 500
12 1 500 4 000 5 500
13 1 500 4 400 5 900
14 1 500 4 700 6 200
15 1 500 5 200 6 700
16 1 500 5 800 7 300
17 1 500 6 200 7 700
18 1 500 6 700 8 200
19 1 500 7 300 8 800
20 2 300 7 900 10 200
21 2 300 8 600 10 900
22 2 300 9 200 11 500
23 2 300 10 000 12 300
24 2 300 10 700 13 000
25 2 300 11 500 13 800
26 2 300 12 300 14 600
27 2 900 13 000 15 900
28 2 900 14100 17 000
29 2 900 15 100 18 000
30 2 900 16 200 19 100
31 2 900 17 200 20 100
32 3 500 18 300 21 800
33 3 500 19 400 22 900
34 3 500 20 500 24 000
35 3 500 21 600 25 100
36 4 500 22 800 27 300
37 4 500 24 000 28 500
38 4 500 25 000 29 500
39 4 500 26 000 30 500
40 5 000 27 000 32 000
Ved bestilling av service inrømmes 20% rabatt på lagerleie.
Båter over 40 fot: Løft og håndtering etter avtale. Høyde på båt kan medføre ekstrakostnader.
Båter som kommer klargjorte på egen henger: Plassering 600,-
Lagring motor tom 25 hk 450,-
Lagring motor over 25 hk 1 000,-
Lagring batteri og propell 250,-


Leie av opplagsplass: 200,- pr. fot Land og sjøsetting faktureres utenom. Ved bestilling av service inrømmes 20% rabatt på lagerleie.

Ferskvannskjøring, girolje, smøring og vinterkonservering inkl. frostvæske og konserveringsmateriell.

HK
0-15 1 200
20-30 1 500
40-60 1 700
75-115 1 900
135-175 2 200
200+ 2 500

Girolje og verkstedmatriell belastes med kr. 300,-.


Ferskvannskjøring og vinterkonservering inkl. frostveske og konserveringmateriell. Pris for konservering halvveres dersom service er bestilt.

Bensinmotorer 2 500
Diesel
Ant. Syl.: NOK
2 – 4 syl 2 300
5 – 8 syl 3 000
Halv pris på motor nr 2 og generator.


2 takt 4 takt Optimax
Til og med 5 hk 1 600 Inntil 6 hk 2 000 Optimax 3 syl 5 200
15hk 2 300 30hk 3 400
25hk 2 900 60hk 4 500 Optimax V6 5 800
30-60hk 3 900 150hk 5 500
70-115hk 4 500 Verado 4Cyl 6 500
135-225hk 4 700 Verado 6Cyl 6 900

 

 Tilleggspriser:
Miljøavgift på alle servicer.  50  Motorolje 15/40 90
Verkstedmatriell påhengs  150  Girolje QS High Performance 240
Verkstedmatriell innebords  250  Volvo Synt girolje 75-90 300
Kjøring pr. km. 8 Volvo Synt girolje 90-140 DPG/KAD300 380
Tillegg 50% overtid 300  Tillegg 100% overtid  600
Serviceprisene inkluderer ikke plugger, impeller, sink, filtre utenom motor og slitedeler som skiftes på intervall. Dette kommer i tillegg dersom dette må skiftes.
 Drev
Av/på-montering og service på hekkaggregat. Bravo 3 000
Alpha 3 000
Volvo Drev 3 000
På Volvo SX , DPS, MerCruiser Alpha og Bravo drev er arbeid med belgskift tillegg. Inkludert på Volvo DP

Tillegg for rengjøring av deler samt slipping.


Service på disse motorene faktureres etter medgått tid med 1125,- pr. time. Fast budsjettpris settes opp på forespørsel.

Frakobling/tilkopling med kontroll før utlevering kr. 250,- pr. batteri. Obligatorisk på båthotell.

Ant. Fot N OK/fot Priming og stoffing 2+2 strøk
fra 10 tom. 19 100 340
Fra 20 tom. 24 120 410
Fra 25 tom. 29 130 520
over 30 160 Etter avtale
Stoffing av drev kr 450,-. Prisene inkl. arbeid, bunnstoff, og nødvendig forbruksmateriell.Høst: Se «Høytrykkspyling/Utvendig grov-vask». Vår: Faktureres etter medgått tid.  Eventuelt kan fast pris avtales etter besiktigelse av båten.

Pris på polering av båten etter avtale. (alt etter hvor mye arbeid som beregnes for rubbing/polering). Tillegg for medgått poleringsmiddel.

 Spesielle ting som skal utføres/repareres. Utbedringer/reparasjoner faktureres etter medgåtte timer og forbruks av deler/materiell. Fagutdannet mekaniker / servicetekniker – verksted kr. 1125,- pr. time inkl mva.

Faktureres etter medgått tid. 1125,- pr. time.

Ant. Fot NOK/fot
Motorbåt Seilebåt
0-20 1 000 1 500
20-26 1 800 2 300
27-31 2 400 2 900
32-35 3 000 3 500
36-40 4 000 4 500
41-45 4 500 5 000


Leie faktureres av Haugesund Båthotell as. Alle andre tjenester av Wave Båtsenteret as
Alle priser nevnt ovenfor forstås inkl.mva.  Lagerleie faktureres avgiftsfritt.
 
Høstfakturering: 
Etter innlevering av båten om høsten faktureres følgende:
Pkt.1.A  Registrering, pkt.1.B Høytrykkspyling, pkt. 2 Lagerleie, eller pkt. 3 Plassleie, pkt. 4 eller pkt.5 Motorkonservering inkl. forbruksdeler, pkt.6 Service, pkt 8 Batteri, og pkt. 9 Stoffing
Våren/forsommeren fakturering:   
Ved utlevering av båten om våren faktureres evnt. tilleggsarbeider/ utbedringer, vask, polering, påfylling av drivstoff etc. Ved større utbedringsarbeider / nymonteringer på vinteren vil dette bli fakturert når arbeidet er utført.

[section title="Forsikring"]Haugesund Båthotell og Wave Båtsenteret har dekket de nødvendige ansvarsforsikringer i forbindelse med marina- virksomheten, Ved vinteropplag av båt/motor må kunden selv sørge for nødvendige forsikringer på egen båt/motor som for eksempel brann, tyveri, hærverk og plutselige uforutsette skader, da dette ikke dekkes av forsikringer som Haugesund Båthotell og Wave Båtsenteret har tegnet.


Alle båter med fast tank leveres med full tank. Båter som ikke kommer med full tank for medgått tid samt antall liter drivstoff etter avtale. Det er en forutsetning for lagring at kun Wave Båtsenteret utfører service på båter i f.m. vinterlagring. Det er ikke tilgang til båten under vinterlagring inne.

Det er viktig å være oppmerksom på at Wave Båtsenteret AS og Haugesund Båthotell AS ved forvaring, herunder i forbindelse med reparasjoner og service, opplag og båter som står for salg ikke påtar seg noen form for erstatningsansvar for verken båt, motor eller løsøre for øvrig.
Wave Båtsenteret AS og Haugesund Båthotell AS er derfor uten ansvar for skader som måtte oppstå som følge av for eksempel tyveri, brann, hærverk og lignende
Eier er derfor selv ansvarlig for å holde båt, motor og alt utstyr fullgodt forsikret. Sjekk at forsikring gjelder under opplag, også ved evt innelagring i opplagshall. På samme måte er låsing og tyverisikring av båter kundens eget ansvar. Båter på tilhengere er enklere å stjele og bør låses. Lagringsområdet ute er TV-overvåket, men det er naturligvis ingen garanti mot ubudne gjester.
Alt løst utstyr som puter, bensintank etc. bør tas ut av båten. Også utstyr som er lett å demontere, som ekkolodd, kartplotter, VHF m.m. bør tas ut. Haugesund Båthotell har dessverre ikke kapasitet til slik lagring.
Ved utelagring demonterer vi batteri og propell på mindre båter og lagrer dette innendørs. Drev på båter vi tar service på lagres også inne. Vær spesielt oppmerksom på at tyveri av drev ved opplag ikke alltid dekkes av forsikring. Hvor vi ikke har påtatt oss service på drev må kunden selv demontere dette.
Vær oppmerksom på at de faste priser vi har kun gjelder de tjenestene som uttrykkelig er angitt. Ettersyn av båt i opplagsperioden er kundens ansvar dersom ikke annet er avtalt.
Sjøsetting til våren avtales i god tid.

 


Prisene forståes inkl. mva.