ajax loader

Båtførerbeviset

Alle født 1.1.1980 eller senere, som skal føre en fritidsbåt med skroglengde over 8 meter eller som har motor større enn 25 hk, må etter 1. mai 2010 ha båtførerbevis. Prøven kan avlegges fra fylte 14 år, men båtførerbeviset vil først kunne utstedes ved fylte 16 år. Båtførerbeviset gjelder for førere av båter med skroglengde inntil 15 meter. Det er ingen maksimumsbegrensninger når det gjelder motorstørrelse eller hastighet. Les mer om vårt kurs her.

Fritidsskippersertifikatet D5L og D5LA

Fritidsskipper (D5L)

Kvalifiserer til søknad om fritidsskippersertifikat for fører av fritidsbåt over 15 meter opptil 24 meter i fartsområde «stor kystfart» samt fiskeskippersertifikat klasse C.

Utvidet fritidsskipper (D5LA)

Bygger på D5L og kvalifiserer til søknad om utvidet fritidsskippersertfikat for fører av fritidsbåt over 15 meter og opp til 24 meter «worldwide».

Her kan du lese mer om våre kurs i D5L og D5LA.

Praktisk utsjekk

Hvis du ikke har tilstrekkelig praksis til å tilfredstille krav om 3 års fartstid på båt over 8 meter, har Sjøfartsdirektoratet åpnet for at kandidater kan gjennomføre en praktisk prøve for å dokumentere sine ferdigheter. Les mer om praktisk utsjekk her.

 

Selskapet Haugesund Båtføreropplæring AS som er et assosiert selskap med Båtsenteret AS tilbyr kurs i Båtførerbeviset, Fritidsskipper og praktisk utsjekk mv.

 

Fartstid/Praktisk utsjekk

Som et supplement til gjeldende regelverk har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet et alternativ til dagens krav til fartstid for å løse fritidsskippersertifikat D5L. Det legges opp til en praktisk utsjekk som utføres etter nærmere bestemmelser. Les mer her.

Vertical Image

Båtførerbeviset

Vårt undervisningsopplegg vil gi deg en god forståelse om hvordan du trygt kan ferdes på sjøen . Du lærer deg sjøvett, motorkunnskap, sjømannskap, navigasjon og vanlige høflighetsregler på sjøen slik at båtlivet blir en fin opplevelse for deg og andre som ferdes på sjøen. Les mer her.

Vertical Image

Fritidsskippersertifikat D5L og D5LA og Fiskeskipper Klasse C

Fritidsskipperkurs D5L (fartsområde stor kystfart) kjøres årlig med oppstart uke 37 og går over 24 uker med undervisning en kveld pr. uke. Totalt 120 timer med eksamen i mars påfølgende år. D5LA (med fartsområde worldwide) kjøres årlig med oppstart i januar (etter at D5L er ferdig) og går over 6 uker, totalt 45 timer. Les mer her.

Vertical Image

Kurspåmelding

Ditt navn *

E-post *

Telefon *

Kurs *

Ønsket tidsrom og andre kommentarer: