ajax loader

Som et supplement til gjeldende regelverk har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet et alternativ til dagens krav til fartstid for å løse fritidsbåtskippersertifikat D5L. Det legges opp til en praktisk utsjekk som utføres etter nærmere bestemmelser, se vedlegg som omhandler gjennomføring og kompetansematrise.

Bakgrunn:
– Det overordnede mål er øket sikkerhet på sjøen.
– 8m grensen i §4-2 (13) c) opprettholdes i sin nåværende form for å sikre at nødvendig erfaring med større fritidsbåter kan erverves gjennom opparbeiding av fartstid
– Sjøfartsdirektoratet har mottatt signaler fra næringen om at brukerne vegrer seg for å ta sertifikat/utdanning pga manglende muligheter til å erverve fartstid i stor fritidsbåt. Det er bl.a. derfor utarbeidet et alternativ som vil dokumentere nødvendig kompetanse.
– Det legges til grunn et opplæringsprogram, utformet etter mal fra STCW-konvensjonen, der kompetansemål, metoder og evaluering inngår.
– Innholdet er videre holdt opp mot krav til ICC for å holde muligheten åpen for en internasjonal påtegning på et senere tidspunkt.

Les mer om praktisk utsjekk på Sjøfartsdirektoratets nettsider
Kompetansematrise

Priser for praktisk utsjekk:

1. Elever som tar fritidsbåtskipperkurs hos oss kr 2500,-
2. Andre elever kr 3500 ,-

Påmelding til fartstid/praktisk utsjekk

Ditt navn *

E-post *

Telefon *

Kurs *

Ønsket tidsrom og andre kommentarer: