ajax loader

Vi har siden starten av 1987 drevet landsomfattende bruktbåtformidling og er autorisert båtmegler fra Norges Båtbransjeforbund og Norges Båtmeglerforening og er blant de mest erfarne båtmeglerne i Norge.

Vi tar oss av hele salgsprosessen, fra annonsering til salg og overlevering og har egen dypvannskai som gjør det enkelt å hente båt for viderefrakt.Ved salgsoppdrag for båt gir selger oss enerett til salg på båten i vårt nærområde,
definert som Nord-Rogaland / Sunnhordland-regionen.
For båter som ligger utenfor dette området, vil vi ikke påberope oss enerett.
I utgangspunktet vil vi gjøre hele jobben fra ”start til mål”, men vi har fleksible betingelser avhengig av hvor stor del av jobben vi gjør og i hvilken grad du som selger bidrar.

 

 • Provisjon fra 3% – 6% , minimum kr 10000,- inkl. mva
 • Gratis innmelding
 • Gratis utarbeidelse av salgsmateriell
 • Gratis annonsering på internett: batsenteret.no, finn.no.
 • Gratis annonsering i båtblader og aviser.
 • Finansieringsbistand
 • Provisjon kun ved gjennomført salg

 

Fremgangsmåte ved formidlingssalg:

 • Vi besiktiger båten sammen, tar bilder for bruk i markedsføring, foretar prisvurdering og inngår skriftlig avtalebetingelser.
 • Salgsprosessen starter omgående.
 • Båten selges og kjøpsavtale undertegnes.
 • Ved overlevering foretas en funksjonskontroll av båtens utstyr, prøvekjøring og bunnbesiktigelse.
  Når kjøper har funnet båten i orden, signeres overtakelsesprotokoll.
 • Kjøper får overlevert båten først når den er betalt. Oppgjør til selger gjøres omgående og senest
  en uke etter overlevering.
 • Båten sjekkes for heftelser og rette eierforhold.
 • Vi foretar arbeidet med omregistrering av båten.


Vil du melde din båt inn for salg, kontakt:

BRUK OSS SOM MEGLER OG GJØR ET TRYGT BRUKTBÅT KJØP OG SALG